Menu Zavřeno

Facility management

Facility management - SM Facility

Facility management je obor, který zajišťuje optimální propojení a komplexnost nabízených služeb, spojených se správou Vašeho objektu. Nabízené služby jsou vykonávany odborníky jednotlivých oborů a na  profesionální úrovni.

K zajištění jednotlivých služeb (technický správa objektu, úklid, administrativní činost, recepce, atd.) přistupujeme v rámci Facility managementu  jako ke komplexní činnosti, kdy jsou jednotlivé služby propojeny a řízeny tak, aby investice vložené majiteli do objektu, vedly k návratnosti investice v podobě plně obsazeného objektu a spokojenosti nájemníků.

Za jednotlivé zakázky odpovída Facility manager, který řídí veškeré služby, jak  poskytované vlastními zaměstnanci, tak outsoucovanými službami a vždy se snaží o co největší efekt jednotlivých služeb.

Poskytujeme komplexní služby, spojené se správou nemovitostí a budov. V rámci správy budovy nabízíme zajištění povinných revizí a nutných sevisů podle platné legislativy, běžnou údržbu a potřebné opravy, vždy s cílem snižovat nutné náklady jak na provoz a údržbu budovy tak na spotřebu energií.
Rozsah správy nemovitostí sjednáváme na základě požadavků klientů.

Facility management - svěřte nám svou nemovitost!

facility management
Našim klientům v rámci Facility managementu nabízíme:
 • technický provoz a správa objektů
 • revize, odborné technické prohlídky a servisy
 • zajištění chodu recepce, kontrola pohybu návštěv, atd.
 • podpora administrativy - dodání kancelářských potřeb, archivace, skartace
 • vedení administrativy a dokumtace
 • stavební údržba budov
 • bezpečnostní služby
 • vnitřní úklidové služby
 • údržba zeleně
 • likvidace odpadů
 • dezinfekce, dezinsekce, deratizace
 • správa a údržba vozového parku
 • BOZP, školení zaměstnanců
 • fit-out interiérů, rekonstrukce
 • atd.
U budov v naší správě, je minimalizováno riziko nesplnění povinností – údržba zařízení pro provoz budovy, revize a doborné kontroly, BOZP). Facility management Vám zajistí jednoho kontaktního a fakruračního partnera, což znamená méně organizačních problémů a přímou odpovědnost!

Další nabídka

Zajistíme administrativní správu objektu, realitní činnost – obsazenost budovy a další ekonomické a obchodní procesy, souvisejíci se správou majetku. . Nabídku property managementu najdete zde

Zabýváme se rekonstrukcemi domů, a komerčních objektů, kanceláří, rekonstrukcí bytů a bytových jader. Zajistíme vaši kompletní rekonstrukci a další práce spojené s Vaší stavební úpravou. Nabídku stavebních prací najdete zde

Zajistíme úklid kancelářských a komerčních budov. Provádíme generální úklid po malování, či rekonstrukci. Vyhotovíme rozpis úklidu a cenovou nabídku dle Vašich požadavků. Nabídku úklidových služeb najdete zde

Bezpečnostní služby navrhneme s ohledem na bezpečnostní rizika a na míru požadavků klientů. Nabízíme také recepční a vrátné služby, zapezpečení akcí. Veškeré služby lze využít formou náhradního plnění. Nabídku bezpečnostních služeb najdete zde