Menu Zavřeno

Legislativa při správě nemovitostí

Legislativa, vyhlášky a předpisy - SM Facility Ostrava

Energetika, vyúčtování – Správa nemovitostí
Pokyn k vyhl. 269/2015Metodický pokyn k zákonu č. 67/2013 Sb. a vyhlášce 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům
194/2007
Vyhláška, pro stanovení pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, ukazatele spotřeby tepelné energie, pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům
405/2015Vyhláška určující  způsob dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie
210/2011
Vyhláška o náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb
345/2002Vyhláška, která stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
Revize, zařízení domu – Správa nemovitostí
34/2016
Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty
246/2001Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
85/1978Vyhláška o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
Vlastnictví/nájem – Správa nemovitostí
366/2013Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím
453/2013Nařízení vlády o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě
308/2015Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
legislativa